Pojistné právo


Kvalifikovaně pomůžeme klientům se všemi právními otázkami spojenými s pojištěním.

Disponujeme rozsáhlými a unikátními vědomostmi a zkušenostmi z pojistného práva. Díky znalostem pojistných, penzijních a dalších finančních produktů, související smluvní dokumentace i právní regulace poskytovatelů finančních služeb nabízíme svou odbornou pomoc pojišťovnám, finančním institucím a distributorům finančních produktů.

Dokážeme poradit při tvorbě produktů a pojistných podmínek, řešit právní otázky v rámci běžného provozu společnosti, ale i vytvořit interní směrnice, pracovní postupy a standardy kvality. Jsme stabilním partnerem pro zajišťování compliance, tedy posuzování souladu činnosti společnosti, jejích zaměstnanců a managementu s právními a vnitřními předpisy.

Poskytujeme školení na míru v oblasti regulace pojišťoven, pojišťovacích zprostředkovatelů a dalších poskytovatelů finančních služeb.


Na koho se můžete obrátit: