Hynek Růžička

Řídící partner a vedoucí týmu compliance

Specializace


Vystudoval jsem obor Právo a právní věda na Západočeské univerzitě v Plzni. Poté jsem prezenčně absolvoval postgraduální studium evropského práva na univerzitě v anglickém Durhamu, která dlouhodobě patří mezi desítku nejlepších ve Spojeném království a elitní stovku vysokých škol na světě.

Po ukončení studia jsem pracoval nejprve jako advokátní koncipient. Praxi jsem zakončil složením advokátní zkoušky.

Poté jsem v roce 2006 nastoupil jako právník do České pojišťovny, odkud jsem zkraje roku 2008 přešel pracovat přímo pro jejího vlastníka – nadnárodní společnost Generali PPF Holding B.V.  V té jsem byl jako právník odpovědný za aktivity holdingu v České republice, na Slovensku a v Bulharsku. Podílel jsem se na významných právních projektech i v dalších evropských zemích.

Po třech letech práce v mezinárodním prostředí jsem využil příležitosti vrátit se zpět do České pojišťovny, kde jsem řídil Odbor právní a compliance. Odpovídal jsem tak za práci šesti desítek lidí, kteří poskytovali široké spektrum právního poradenství napříč společností, zajišťovali soulad jejích činností se zákonem a vymáhali pohledávky. V roce 2014 jsem se vrátil zpět do advokacie.

Vedu tým naší advokátní kanceláře a podílím se na práci jejího týmu veřejného práva.

Mám blízko k podnikání a díky svým zkušenostem a praxi poskytuji strategické právní poradenství zejména společnostem podnikajícím v oblasti finančních služeb.

Klientům nabízím v první řadě své analytické schopnosti, zaměření se na výsledek a schopnost orientovat se v ekonomických a podnikatelských souvislostech právních problémů. Mohou se spolehnout na to, že pro ně dokážu najít ideální právní řešení, která fungují i z hlediska businessu.

Právo je pro mě profesí i koníčkem, proto pravidelně přednáším na různorodá právní témata, mimo jiné pro Justiční akademii v Kroměříži, Masarykovou univerzitu v Brně a řadu vzdělávacích firem.

Školení se věnuji také u klientů. Zároveň publikuji, jsem například jedním z autorů knihy Občanský zákoník. Komentář

Jsem advokát zapsaný v seznamu vedeném Českou advokátní komorou pod č. 15370 a jsem vlastník advokátní kanceláře Erudit.