Hynek Růžička

advokát

Specializace

  • pojistné právo
  • náhrada nemajetkové újmy
  • občanské právo
  • obchodní právo

Kdo jsem a co umím

Jako partner advokátní kanceláře se kromě práva věnuji jejímu rozvoji a vedu pobočku v Brně. Mám blízko k podnikání a díky svým zkušenostem a praxi nabízím všeobecné právní poradenství zejména společnostem podnikajícím v oblasti finančních služeb.

Mojí specialitou je především pojistné právo a náhrada nemajetkové újmy. Bohaté zkušenosti mám v oblastech občanského a obchodního práva, velmi dobře rozumím regulaci distribuce pojištění a problematice ochrany osobních údajů.
Klientům v první řadě nabízím analytické schopnosti, zaměření na výsledek a schopnost orientovat se v ekonomických a podnikatelských souvislostech právních problémů. Za všech okolností se můžou spolehnout na to, že pro ně dokážu najít vhodná řešení, která fungují také z hlediska businessu.

Právo je pro mě profesí i koníčkem, proto pravidelně přednáším na různorodá právní témata, mimo jiné pro Justiční akademii v Kroměříži, Masarykovou univerzitu v Brně a řadu vzdělávacích firem. Školení se věnuji se také u klientů. Zároveň publikuji, jsem například jedním z autorů knihy Občanský zákoník. Komentář.

Moje úspěchy

Titul magistr jsem získal v oboru právo a právní věda. Poté jsem prezenčně absolvoval postgraduální studium evropského práva na univerzitě v anglickém Durnhamu, která dlouhodobě patří mezi desítku nejlepších ve Spojeném království a do elitní stovky vysokých škol na světě. Díky tomu skvěle ovládám i právnickou angličtinu.

Po studiích jsem pracoval ve společnosti Generali PPF Holding B.V. jako právník odpovědný za Českou republiku, Slovensko a Bulharsko, podílel jsem se však také na významných právních projektech v dalších evropských zemích. Posléze jsem nastoupil do České pojišťovny, kde jsem řídil Odbor právní a compliance. Odpovídal jsem tak za práci šesti desítek lidí, kteří poskytovali široké spektrum právního poradenství napříč společností, zajišťovali soulad jejích činností se zákonem a vymáhali pohledávky.

Od roku 2014 jsem působil jako samostatný advokát a od roku 2018 jsem společníkem v advokátní kanceláři Herešová & Růžička advokáti.

Jsem zapsán do seznamu advokátů vedeného Českou advokátní komorou pod číslem: 15370