Marek Cinciala

advokát

Specializace

  • pojišťovací právo
  • pracovní právo
  • právo nemovitých věcí
  • občanské právo

Kdo jsem a co umím

Zabývám se se vymáháním postižních a regresních pohledávek pojišťoven. Nabízím kompletní právní pomoc při uplatňování nároků na náhradu majetkové i nemajetkové újmy, a to zejména v souvislosti s dopravními nehodami. S tím úzce souvisí zastupování klientů v soudních řízeních.

Dále se specializuji na právo nemovitých věcí s přesahem do stavebního práva. Pro klienty zajišťuji vypracování smluvní dokumentace a dohlížím na hladký průběh převodu vlastnického práva či vkladu a zápisu jiných práv do katastru nemovitostí.

Srdcovou záležitostí je pro mě pracovní právo z pozice zaměstnavatele i zaměstnance. V této oblasti poskytuji komplexní právní poradenství. Pracovní právo považuji za svoji profesní vášeň, a proto jsem v této oblasti jsem zaznamenal i publikační činnost.
Můžete se spolehnout na vysokou preciznost mojí práce a odpovědný přístup, nespokojím se pouze s jednoduchým řešením. Nabízím pozitivní a proaktivní přístup ke klientovi a jeho problému. Stejně jako ve sportu, kterému se ve volném času věnuji, mám za všech okolností chuť vítězit.

Moje úspěchy

Za jedno z nejlepších rozhodnutí ve svém životě považuji studium práv na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, které jsem zakončil na výbornou. Ihned poté jsem se rozhodl získané teoretické vědomosti uplatňovat v praxi, k čemuž mi advokacie a naše advokátní kancelář poskytují ideální zázemí.

Mluvím plynule anglicky.