Marek Cinciala

partner - vedoucí týmu collections

Specializace


Po absolvování Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně jsem v roce 2016 nastoupil do advokátní kanceláře SEDLAKOVA LEGAL na pozici advokátního koncipienta, kde jsem získal cenné znalosti problematiky závazkových právních vztahů, psaní smluvní dokumentace a dynamiky jednání mezi smluvními stranami. 

V roce 2017 jsem se přidal k týmu advokátní kanceláře Erudit, kde jsem si osvojil komplexní znalost pojistného práva, procesního práva a strategie zastupování klientů před soudy z pozice žalobce, žalovaného, vedlejšího účastníka i poškozeného v trestním řízení.  

V naší advokátní kanceláři vedu tým collections. Zaměřuji se primárně na pojistné právo a odpovědnostní vztahy. Náplní mé práce je mimo jiné efektivní uplatňování postižních nároků pojistitelů podle zákona č. 168/1999 Sb., nároků na náhradu újmy, nároků na vydání bezdůvodného obohacení či jiných nároků vyplývajících ze závazkových právních vztahů, s čímž souvisí zastupování klientů ve správním a soudním řízení.

Specializuji se rovněž na právo nemovitých věcí s přesahem do stavebního práva. Pro klienty zajišťuji profesionální a nadstandardní servis při vypracování smluvní dokumentace, revize smluvní dokumentace a dohlížím na hladký průběh převodu vlastnického práva či vkladu a zápisu jiných práv do katastru nemovitostí.  

Srdcovou záležitostí je pro mě pracovní právo z pozice zaměstnavatele i zaměstnance, kde rád poskytuji rozsáhlé právní poradenství.  

Při spolupráci se můžete spolehnout na preciznost mé práce a odpovědný přístup. Nespokojím se pouze s jednoduchým řešením. Nabízím pozitivní a proaktivní přístup ke klientovi a jeho problému. Stejně jako ve sportu, kterému se ve volném času věnuji, mám za všech okolností chuť vítězit. 

Jsem advokát zapsaný v seznamu vedeném Českou advokátní komorou pod č. 19199.