Filip Glézl

advokát

Specializace

  • GDPR
  • pojišťovací právo, náhrada škody
  • občanské právo
  • vymáhání pohledávek

Kdo jsem a co umím

V advokátní kanceláři jsem členem týmu, který se zabývá veřejným právem a ochranou osobních údajů. Mojí specialitou je legislativa GDPR, jejímž cílem je hájit co nejvíce práva občanů proti neoprávněnému zacházení s jejich daty.
V pojišťovacím právu se zaměřuji hlavně na regulaci distribuce pojištění, zajištění kvality prodejních procesů a vývoje produktů. Své znalosti a zkušenosti nabízím také v oblastech občanského a obchodního práva. Nemalé zkušenosti mám v oblasti vymáhání pohledávek.

Klienti se mohou spolehnout na moji odhodlanost, průbojnost a neústupnost při hájení jejich zájmů. Jako nadšený jachtař vím, jak se rychle a zároveň bezpečně doplavit s lodí do cíle.

Moje úspěchy

Vysokoškolský titul jsem získal na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde jsem následně absolvoval také několik let doktorského studia. Absolvoval jsem také zahraniční studijní pobyt na Evropské univerzitě Viadrina ve Frankfurtu nad Odrou se zaměřením na evropské hospodářské právo. Mluvím plynně anglicky a německy a jsem držitelem akreditovaného certifikátu Pověřenec ochrany osobních údajů od společnosti Tayllorcox.

Jsem zapsaný do seznamu advokátů vedeného Českou advokátní komorou pod číslem 19013.