Filip Glézl

partner - vedoucí týmu sporných řízení

Specializace


Vystudoval jsem Právnickou fakultu Masarykovy univerzity a absolvoval jsem zahraniční studijní pobyt na univerzitě Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder).

V naší advokátní kanceláři vedu tým sporných řízení, který hájí práva klientů před soudy a jinými státními orgány, především v oblasti náhrady újmy a práv v oblasti pojistných plnění.

Dále se řadu let specializuji na oblast regulace prodejních a kontrolních procesů v rámci distribuce pojištění (IDD).

Své znalosti a zkušenosti nabízím také v oblastech občanského práva, obchodního práva a legislativy ochrany osobních údajů (GDPR). Nemalé zkušenosti mám v oblasti vymáhání pohledávek.

Klienti se mohou spolehnout na moji odhodlanost, průbojnost a neústupnost při hájení jejich zájmů. Jako nadšený jachtař vím, jak rychle a zároveň bezpečně doplavit loď do cíle.

Jsem advokát zapsaný v seznamu vedeném Českou advokátní komorou pod č. 19013.