Hana Hendrychová

advokátka

Specializace

  • pojišťovací a finanční právo
  • korporátní právo a corporate governance
  • compliance

Kdo jsem a co umím

V advokátní kanceláři působím jako spolupracující advokát a zabývám se především poradenstvím v oblasti regulace pojišťovnictví a zprostředkování pojištění. Zároveň rozvíjím agendu právního poradenství v oblasti compliance (sales compliance, corporate compliance, ochrana spotřebitele).

Za své silné stránky považuji především komplexní pohled na problematiku, zevrubnou analýzu řešených témat, jakož i schopnost zohlednit interní potřeby klienta včetně businessových aspektů velkých korporací.

Moje úspěchy

Vystudovala jsem Právnickou fakultu (obor právo a právní věda) a Fakultu sociálních studií (obory politologie – mezinárodní vztahy) Masarykovy univerzity v Brně.

Po studiích jsem absolvovala koncipientskou praxi a složila advokátní zkoušky, následně jsem působila jako compliance právník v České pojišťovně a jako compliance manager a senior manager compliance/chief compliance officer v pojišťovně Allianz. V rámci své praxe v pojišťovnictví jsem se podílela na řadě mezinárodních projektů (mimo jiné implementace FATCA, GDPR, compliance risk assessment system, IDD a další).
Současně jsem působila jako předsedkyně pracovní skupiny compliance České asociace pojišťoven (ČAP) a aktivně spolupracovala v rámci dalších pracovních skupin ČAP.

Hovořím anglicky a německy.

Jsem zapsána do seznamu advokátů vedeného Českou advokátní komorou pod číslem: 14273