Klára Bránská

advokátka

Specializace:


Vystudovala jsem Právnickou fakultu Masarykovy univerzity. Už během studia jsem nabyté znalosti aplikovala do praxe v advokátní kanceláři Havel & Partners, kde jsem následně působila jako advokátní koncipient a poté i jako spolupracující advokát.

V naší advokátní kanceláři jsem členkou týmu collections, který se zabývá vymáháním postižních a regresních pohledávek pojišťoven a pohledávek z dlužného pojistného. S problematikou vymáhání pohledávek mám dlouholeté zkušenosti, a proto umím nabídnout při jejich správě a vymáhání ta nejefektivnější řešení. Ve své praxi se soustředím také na insolvence, exekuce a dědickou agendu.

Klientům nabízím profesionální řešení jejich problémů, preciznost odvedené práce a zejména lidský přístup.

Jsem advokátka zapsaná v seznamu vedeném Českou advokátní komorou pod č. 19695.