Obchodní právo


Poskytujeme podnikatelům právní služby v oblasti vlastnictví a řízení obchodních korporací a v různorodé škále obchodních vztahů.

Jsme odborníci na korporátní právo i obchodní závazkové právo. Poskytujeme právní služby týkající se zakládání korporací, zabezpečujeme převody majetkových účastí a zajišťujeme veškeré právní služby při přeměnách, akvizicích a běžném fungování obchodních společností. V rámci fúzí a akvizic provádíme due diligence obchodních korporací a připravujeme transakční dokumentaci.

Máme zkušenosti se všemi typy obchodně právních závazků z českého právního prostředí. Máme znalosti a vědomosti k zastupování klientů ve všech případech, které se týkají obchodně právních vztahů. Řešíme komplexní smluvní vztahy, sepisujeme adhezní smlouvy, obchodní podmínky a jsme experti na soulad podnikání našich klientů s právními předpisy upravujícími ochranu spotřebitelů.


Na koho se můžete obrátit: