Eva Matějková

vedoucí rozvoje týmu, csr a pro bono

Specializace


S vyznamenáním jsem absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity. Již jako vysokoškolský student a poté jako advokátní koncipient jsem spolupracovala s advokáty zaměřujícími se na sporné agendy. Díky tomu mám bohaté zkušenosti se zastupováním klientů před soudy. Po úspěšném složení advokátní zkoušky jsem dva roky vykonávala činnost jako samostatný advokát se všeobecným právním zaměřením.

Mám na starosti rozvoj naší advokátní kanceláře a její CSR a pro bono aktivity.

Profesně se zaměřuji na občanské a obchodní právo s důrazem na zastupování klientů v soudních řízeních. Poskytuji také právní poradenství v oblasti whistleblowingu.

Ke své práci přistupuji zodpovědně a s pečlivostí. Jsem však ráda, když mohu zapojit také kreativitu, kterou považuji za jednu ze svých předností.

Volný čas ráda trávím cestováním, které považuji za nástroj vlastního sebepoznání a skvělou příležitost k poznávání nových míst a kultur.

Jsem advokátka zapsaná v seznamu vedeném Českou advokátní komorou pod č. 19147.