Náhrada škody


Poskytujeme odborné poradenství v oblasti odpovědnosti za škodu a povinnosti k náhradě nemajetkové újmy.

Máme značné zkušenosti se zastupováním pojišťoven a jejich klientů i poškozených ve sporech o náhradu škody, nemajetkové újmy a o výplatu pojistných plnění.

Poskytujeme expertní poradenství například při dopravních nehodách, újmách na zdraví   vycházejících z lékařského výkonu, škodách způsobených zvířetem, provozní činností a zvlášť nebezpečnými provozy, vadou výrobku, závadou ve schůdnosti chodníku či sjízdnosti silnice a mnoha dalších životních situacích.

Zastupujeme klienty ve sporech o odškodnění bolesti, ztížení společenského uplatnění, o náhradu ztráty na výdělku, nákladů spojených s péčí o zdraví, ale i duševních útrap při ublížení na zdraví nebo usmrcení blízkých osob. Vymáháme také například náhrady při poškození věci a při poranění zvířete.

Poradíme vám, jak správně shromáždit podklady, aby byl nárok na plnění přezkoumatelný co do výše i právního důvodu, a zastoupíme vás v případném soudním řízení.

Dobře však také víme, jak se bránit neoprávněně uplatněnému nároku. Máme značné zkušenosti s určováním adekvátní výše plnění a s vyjednáváním o kompromisních řešeních ohledně výše plnění z pojištění.


Na koho se můžete obrátit: