Pracovní právo


Zaměřujeme se na kvalifikované pracovně-právní poradenství jak zaměstnavatelům, tak zaměstnancům.

Naše právní kancelář disponuje odborníky, kteří se zaměřují na předpisy pracovního práva. Zaručujeme tak v tomto specifickém právním odvětví opravdu kvalifikované poradenství zaměstnavatelů i zaměstnancům.

Zaměstnavatelům pomáháme tvořit širokou škálu pracovněprávních dokumentů a vnitřních směrnic. Také jim radíme, jak správně provést organizační změny, ukončit pracovní poměry, jak správně vyplatit mzdy nebo jak správně uplatnit vůči zaměstnancům náhradu škody. Umíme si vzít na starost komunikaci s organizacemi veřejné správy týkající se pracovněprávních otázek.

Zaměstnancům nabízíme své služby při uplatňování všech práv vyplývajících z pracovních poměrů – například ve sporech o neplatnost výpovědi, doplatky mzdy a při pracovních úrazech.


Na koho se můžete obrátit: