Silvia Hudáčková

ADVOKÁTka

Specializace


Vystudovala jsem Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kde jsem nejprve vystudovala bakalářský obor Vyšší justiční úředník a následně magisterský obor Právo a právní věda. V průběhu studia jsem kromě praxe v advokátní kanceláři se zaměřením na nemovitostní právo absolvovala odbornou stáž v Kanceláři veřejného ochránce práv na odboru stavebního řádu a životního prostředí.

V naší advokátní kanceláři jsem členem týmu sporných řízení. Zaměřuji se zejména na oblast řešení pojistných událostí a uplatňování nároků z titulu pojištění. S tím úzce souvisí i zastupování klientů ve sporech o náhradu majetkové či nemajetkové újmy.

Klienti se mohou vždy spolehnout, že můj přístup při hájení jejich zájmů bude vycházet ze zásad spravedlnosti, férovosti a lidskosti.

Jsem advokátka zapsaná v seznamu vedeném Českou advokátní komorou pod č. 20820.