Silvia Hudáčková

ADVOKÁTNÍ KONCIPIENTKA

Specializace

  • pojišťovací právo
  • občanské právo
  • náhrada majetkové a nemajetkové újmy

Kdo jsem a co umím

V naší advokátní kanceláři jsem členem týmu, který se zaměřuje zejména na oblast řešení pojistných událostí a uplatňování nároků z titulu pojištění. S tím úzce souvisí i zastupování klientů ve sporech o náhradu majetkové či nemajetkové újmy. Klienti se mohou vždy spolehnout, že můj přístup při hájení jejich zájmů bude vycházet ze zásad spravedlnosti, férovosti a lidskosti.

Moje úspěchy

Vystudovala jsem Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kde jsem vystudovala bakalářský obor Vyšší justiční úředník a následně magisterský obor Právo a právní věda. V průběhu studia jsem kromě praxe v advokátní kanceláři se zaměřením na nemovitostní právo absolvovala odbornou stáž v Kanceláři veřejného ochránce práv na odboru stavebního řádu a životního prostředí.