Jiří Vondráček

Advokát

Specializace


Právo jsem vystudoval na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Studium práva mne zavedlo také na univerzitu Saxion v Nizozemí a do Sarajeva v Bosně a Hercegovině. Pracovní zkušenosti jsem nasbíral postupně v několika advokátních kancelářích a na Městském státním zastupitelství v Brně.

V advokátní kanceláři se zaměřuji především na poradenství v oblasti korporátního práva, obchodních smluv a nemovitostí, věnuji se také právu pracovnímu. Můžete se spolehnout na mé analytické schopnosti, svědomitost a pečlivost.

Mluvím plynule anglicky, domluvím se také francouzsky.

Jsem advokát zapsaný v seznamu vedeném Českou advokátní komorou pod č. 20762.