Viktória Takácsová

Advokátka

Specializace

Magisterský titul jsem získala na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, profesní titul Master of Law mi byl udělen University of Birmingham za absolvování studia mezinárodního práva trestního a práva mezinárodních organizací. Využila jsem i možnost zahraničního studijního pobytu Erasmus a strávila semestr na University of A Coruña ve Španělsku.

Právní praxi jsem získávala již během studií, především stážemi na exekutorském úřadě, Úřadě pro mezinárodně právní ochranu dětí, Nejvyšším správním soudě a v inkasní agentuře. Po ukončení studia jsem rok pracovala pro advokátní kancelář zabývající se generální praxí a koncipientskou praxi jsem dokončila v kanceláři zaměřené na občanské právo procesní, závazkové vztahy, exekuce a insolvence. Po složení advokátní zkoušky jsem rok vykonávala činnost jako samostatná advokátka se všeobecným zaměřením. V roce 2022 jsem se stala součástí týmu soukromého práva advokátní kanceláře Erudit.

Profesně se zaměřuji na právo soukromé, zejména občanské a obchodní, s přesahem do práva obchodních korporací a nemovitostí. Své znalosti nabízím i v oblasti vymáhání pohledávek a exekučních a insolvencích řízení. Právní poradenství poskytuji i v oblasti rodinného a pracovního práva a mám bohaté zkušenosti se zastupováním klientů před soudy.

Každému, kdo vyhledá moji pomoc, poskytuji empatický přístup a srozumitelné objasnění právní stránky problému. Navrhuji možná řešení s důrazem na co nejefektivnější cestu tak, aby se klient cítil součástí celého procesu, mohl se zapojit a informovaně rozhodnout. Klienti se mohou spolehnout na mé analytické a kritické myšlení a neústupnost při hájení jejich zájmů. Veřejné vystupování a schopnost argumentace jsem od střední školy zdokonalovala v rámci Slovenské debatní asociace, ze začátku jako debatérka a časem i v pozici sudího s rozhodčí akreditací II. stupně. Reprezentace klientů před soudy je tak spojením mé záliby a povolání.

Ve svém volnu ráda trávím čas s přáteli a rodinou, a to formou cestování, sportování či hraním deskových her, hlavně když se debatuje o čemkoliv, bez omezení reálného a poznaného.

Jsem advokátka zapsaná v seznamu vedeném Českou advokátní komorou pod č. 19843. V advokátní kanceláři Erudit působím jako trvale spolupracující advokátka.