Pavol Hornák

advokátní koncipient

Specializace


Jsem absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Během studia jsem své znalosti rozvíjel prací v advokátních kancelářích na pozici paralegal.

V naší advokátní kanceláři jsem členem týmu compliance. Specializuji se na problematiku distribuce pojištění z pohledu IDD a dalších souvisejících legislativních aktů Evropské unie a na problematiku ochrany osobních údajů. Jelikož při své práci kladu důraz na poskytování prvotřídních právních služeb, aktivně sleduji rozhodovací praxi České národní banky a unijních orgánů.

Klientům, zejména pojišťovnám, penzijním společnostem, ale i investičním společnostem nebo bankám rád a kvalifikovaně pomohu i v jiných oblastech veřejnoprávní regulace.

Za své přednosti považuji vytrvalost, kolegialitu a pečlivost. Rád pracuji na komplexních projektech, kdy můžu s klientem připravit celkové řešení, za kterým si můžeme společně stát.

Mimo práci rád trávím čas u dobrého filmu nebo procházkou v přírodě.

Mluvím plynule anglicky.

Jsem koncipient zapsaný v seznamu vedeném Českou advokátní komorou pod č.44078.