GDPR a ochrana osobních údajů


Poskytujeme poradenství v oblasti GDPR. Klientům připravíme komplexní řešení při ochraně osobních údajů.

Máme dlouholeté zkušenosti v ochraně osobních údajů v soukromé sféře. S přijetím nařízení GDPR jsme vybudovali silnou praxi v oblasti tohoto nařízení, které výrazně zpřísňuje ochranu osobních dat občanů. Poskytujeme tak rozsáhlé poradenství široké škále subjektů – od finančních institucí přes drobné podnikatele až po obce a jejich příspěvkové organizace, zejména školy a školky.

Náš tým vyškolených expertů zajišťuje klientům výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů. Pomáháme při běžné správě, provádíme pravidelné audity, řešíme nutné požadavky a napomáháme při žádostech různých subjektů, případně dozorového orgánu tak, aby byly splněny veškeré povinnosti podle GDPR.

V rámci služeb při implementaci GDPR poskytujeme komplexní poradenství a pomoc při dosahování souladu s nařízením Evropské unie. Zajistíme zmapování současného stavu osobních údajů a vytvoříme tzv. GAP analýzu. Určíme tak mezery v rámci ochrany osobních údajů a nabídneme řešení, jak dosáhnout shody s GDPR, zejména při tvorbě interních dokumentů, školení zaměstnanců atd.

Našim klientům rovněž pomáháme se správným nastavením používání souborů cookies na jejich webových stránkách tak, aby nastavení splňovalo veškeré požadavky stanovené aktuálními právními předpisy.


Na koho se můžete obrátit: