Whistleblowing a ochrana oznamovatelů


Nabízíme převzetí funkce pověřené osoby a efektivní outsourcing povinností spojených s vedením vnitřního oznamovacího systému.

Našim klientům poskytujeme v oblasti whistleblowingu komplexní právní poradenství. Subjektům podléhajícím povinnostem podle nově přijaté směrnice EU a připravovaného zákona na ochranu oznamovatelů nabízíme možnost outsourcovat stanovené povinnosti na naši advokátní kancelář.

Pro klienty zajišťujeme výkon funkce pověřené osoby. V rámci jejího výkonu zabezpečujeme zavedení vnitřního oznamovacího systému a jeho kompletní správu, pod kterou spadá mimo jiné nastavení oznamovacích kanálů, komunikace s oznamovateli, řešení jednotlivých oznámení i navrhování opatření k nápravě.

Klienti od nás vždy obdrží povinné interní dokumenty, které jsou každé organizaci vypracovány na míru. V případě zájmu rádi připravíme i školení pro zaměstnance.

Všechny služby provádíme pod vedením právního týmu expertů, kteří dbají na dodržování veškerých zákonných postupů a lhůt.


Na koho se můžete obrátit: