Plnění povinností dle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu


V případě poskytování některých služeb (např. při provádění advokátních úschov, obstarání koupě či prodeje nemovitosti aj.) jsme tzv. povinnou osobou podle zákona č. 253/2008. Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. V souladu s tímto zákonem jsme povinni provést identifikaci a kontrolu klienta. V zákonem daných případech jsme také povinni odmítnout splnění příkazu klienta, nebo i učinit prostřednictvím České advokátní komory oznámení podezřelého obchodu Finančnímu analytickému úřadu.