Michaela Dobešová

advokátní koncipientka

Jsem absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Během studia jsem měla možnost vykonat praxi v advokátní kanceláři na pozici právní praktikantky, kde jsem získala mnoho nových zkušeností.

V naší advokátní kanceláři jsem součástí týmu compliance, kde se věnuji především oblasti ochrany osobních údajů, občanskému a také pojistnému právu. Zejména v oblasti ochrany osobních údajů a pojistného práva se pravidelně účastním odborných přednášek a školení, abych zvyšovala své znalosti a mohla klientům nabízet právní služby na vysoké úrovni.

Při své práci kladu důraz na pečlivost, profesionalitu a lidský přístup.

Jsem advokátní koncipientka zapsaná v seznamu vedeném Českou advokátní komorou pod č. 46177.