Marika Bukáčková

advokátní koncipientka

Absolvovala jsem obor Právo a právní věda na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. V průběhu studia jsem se aktivně podílela na moot courtech, kdy jsem se účastnila i trestněprávního moot courtu v Norimberku.

V naší advokátní kanceláři jsem působila tři roky jako paralegal v týmu collections. Mojí náplní práce bylo uplatňování postižních nároků pojistitelů, věnovala jsem se také nárokům na náhradu újmy a nárokům na vydání bezdůvodného obohacení. V rámci týmu collections jsem vedla celý studentský tým.

Nyní jsem součástí týmu soukromého práva, kdy se primárně zabývám poradenstvím v oblasti korporátního práva, obchodních smluv a nemovitostí. Zabývám se také pracovním právem.

Jsem advokátní koncipientka zapsaná v seznamu vedeném Českou advokátní komorou pod č. 46572.