Klára Pospíchalová

ADVOKÁTNÍ KONCIPIENTKA

Absolvovala jsem obor Právo a právní věda na Právnické fakultě Masarykovy univerzity.

Pracovní zkušenosti jsem již během studia sbírala na praxi v advokátní kanceláři s generální praxí a ve státní správě.

Nyní jsem součástí týmu soukromého práva, kdy se primárně zabývám poradenstvím v oblasti pojistného práva a korporátního práva. Věnuji se také pracovnímu právu.

Jsem advokátní koncipientka zapsaná v seznamu vedeném Českou advokátní komorou pod č. 46637.