Karolína Lancůchová

advokátní koncipientka

Absolvovala jsem Právnickou fakultu Masarykovy univerzity, jeden semestr jsem rovněž využila příležitosti vyzkoušet si studium na univerzitě ve Velké Británii.

Již během studia jsem se snažila nabyté znalosti ze školy rozšířit i o zkušenosti z praxe. Během své první pracovní zkušenosti v advokátní kanceláři jsem získala přehled především o soudním procesu, exekučním, insolvenčním i dědickém právu.

V naší advokátní kanceláři jsem nejprve začala jako student v týmu collections, kde jsem se zaměřovala na postižní nároky a odpovědnostní vztahy v oblasti pojistného práva.

V obou kancelářích jsem měla možnost vést studentský tým, díky čemuž jsem si vylepšila své organizační schopnosti a utvrdila nejen své kolegy, že se na mě mohou spolehnout.

Nyní jsem součástí týmu soukromého práva. Do mojí agendy spadají převážně obchodní transakce a vedle toho i občanskoprávní a pracovněprávní poradenství.

Jsem koncipientka zapsaná v seznamu vedeném Českou advokátní komorou pod č. 46064.