Jana Vábek Marková

Advokátní koncipientka

Vystudovala jsem Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kde působím i nyní jako doktorská studentka civilního práva. Po ukončení magisterského studia jsem více než dva roky působila jako vedoucí spotřebitelské právní poradny největší spotřebitelské organizace v ČR. Pořádala jsem dva ročníky moot courtu, školila podnikatele a rovněž vystupovala v médiích.

V roce 2021 jsem se stala laureátkou ocenění Flamma pro mladé nadějné právničky.

V naší advokátní kanceláři jsem členem týmu sporných řízení. Zaměřuji se zejména na oblast řešení pojistných událostí a uplatňování nároků z titulu pojištění. S tím úzce souvisí i zastupování klientů ve sporech o náhradu majetkové či nemajetkové újmy.

Ráda čtu, peču a sportuji. Absolvovala jsem studijní pobyt v Chorvatsku a Rumunsku. Mezi moje vášně patří cestování.

Jsem koncipientka zapsaná v seznamu vedeném Českou advokátní komorou pod č. 45975.