Sabina Pazderová

Advokátka

Specializace

  • veřejné právo
  • korporátní právo
  • ochrana osobních údajů, GDPR
  • náhrada majetkové a nemajetkové újmy

Kdo jsem a co umím

Zaměřuji se především na veřejné právo, compliance obchodních korporací a problematiku ochrany osobních údajů. V této oblasti řeším hlavně požadavky nařízení GDPR, a to jak subjektů působících na finančním trhu, tak například u obcí. V neposlední řadě se věnuji také soudním sporům o náhradu majetkové a nemajetkové újmy.

Klientům nabízím komplexní řešení jejich problémů v kombinaci s uplatněním lidského přístupu a pochopením. Vždy jim chci ukázat, že právo je tady především pro ně. Ačkoliv je hranice mezi právem a bezprávím někdy velmi tenká, věřím, že vždy existuje způsob jak lidem pomoci.

Za svoji silnou stránku považuji schopnost nahlížet na věci z různých úhlů pohledu a díky tomu najít to nejvhodnější řešení. U složitějších problémů nehledám „nejmenší zlo“, ale volím vždy takovou variantu, která respektuje zásady spravedlnosti, neodporuje zdravému lidskému rozumu a navíc je aplikovatelná do praxe.

Moje úspěchy

Mojí alma mater se stala Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, kde jsem vystudovala bakalářský obor právo a mezinárodní obchod a následně magisterský obor právo a právní věda.

Už v průběhu studia jsem působila ve společnosti Sberbank, kde jsem měla na starost především oblast opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. Ve společnostech MONETA jsem byla zodpovědná za agendu ochrany osobních údajů pro všechny subjekty ve skupině a rovněž se podílela na zajištění celkového souladu s evropskou i českou veřejnoprávní regulací dopadající na finanční sektor.

Mluvím plynule anglicky a učím se francouzsky.