Právní vztahy k nemovitostem


Zajišťujeme kompletní právní servis v oblasti právních vztahů k nemovitostem.

Jednou z našich specializací jsou veškeré právní otázky související s nemovitostmi. Radíme především při jejich nabývání a prodeji. Klienti se na nás můžou spolehnout při prověrce nemovitosti z hlediska právní čistoty – kontrolujeme legálnost nabytí stávajícím vlastníkem i existenci právních důvodů služebností, analyzujeme veškerá právní rizika, která se k nemovitosti vztahují. Dokážeme připravit všechny druhy smluv, především kupní, ale také třeba budoucí kupní, darovací či směnnou. Zajistíme zástavní smlouvy, obstarání úschovy peněz i právní poradenství při zařizování hypotečního úvěru.

Zároveň pomáháme řešit situace s vlastnictvím nemovitostí spojené, tedy v první řadě přípravu nájemních a pachtovních smluv. Převezmeme na sebe také komunikaci a případné řešení sporů s nájemci.

Nabízíme i poradenství při dělení bytových domů na jednotky a všechnu agendu vztahující se právě k činnosti společenství vlastníků jednotek.

Do našeho portfolia patří také řešení sousedských sporů všeho druhu s důrazem na smírná řešení.

Poskytujeme pomoc a zastupování v územním a stavebním řízení.