Ondřej Šprta

Advokátní koncipient

Specializace


Jsem absolventem Právnické fakultě Masarykovy univerzity. V průběhu studia jsem absolvoval několik dlouhodobých odborných stáží v advokacii.

V naší advokátní kanceláři jsem členem týmu soukromého práva. Zaměřuji se na občanské a obchodní právo, mám však zkušenosti i v oblasti pojistného práva, distribuce pojištění a ochrany osobních údajů.

Jako absolvent oboru hra na varhany na konzervatoři dobře vím, že za dosaženým výsledkem vždy stojí mnoho práce, ale i komunikace, a to jak se zkušenějšími kolegy, tak s klienty, jimž chci výsledky své práce prospívat.

Jsem koncipient zapsaný v seznamu vedeném Českou advokátní komorou pod č. 44776.