Monika Krejčová

Advokátka

Specializace


Jsem absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity. V průběhu studia jsem pracovala na exekutorském úřadě a absolvovala jsem odbornou stáž v Kanceláři veřejného ochránce práv na odboru stavebního řádu a životního prostředí.

V naší advokátní kanceláři jsem členem týmu soukromého práva. Věnuji se obchodním transakcím, občanskoprávnímu poradenství lidem a pojistnému právu.

Každý problém má různá řešení a mým cílem je na tyto problémy nahlížet z různých úhlů pohledu, zohlednit dopady právní úpravy napříč právními odvětvími a nabídnout komplexní řešení k maximální spokojenosti klienta.

Jsem advokátka zapsaná v seznamu vedeném Českou advokátní komorou pod č . 20309.