Marek Benátský

advokátní koncipient

Specializace


Jsem absolventem Ekonomicko-správní fakulty a Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Jeden semestr jsem strávil na zahraničním studijním pobytu Erasmus+ na University of Ljubljana ve Slovinsku. Kromě toho jsem během studia absolvoval krátkodobé studijní pobyty v Azerbajdžánu a v Bosně a Hercegovině. 

V advokacii se pohybuji již od vysokoškolských studií, kdy jsem působil jako právní praktikant v brněnské advokátní kanceláři zaměřené na obchodní a finanční právo a poradenství v oblasti compliance. Jako advokátní koncipient jsem nejprve získával praxi v kanceláři specializující se na stavební právo a později jsem klientům poskytoval právní pomoc v oblasti občanského, obchodního a pracovního práva.  

V naší advokátní kanceláři patřím do týmu sporných řízení. Zaměřuji se na zastupování klientů při mimosoudních i soudních sporech, a to zejména v oblasti pojistného práva a náhrady škod na majetku. 

Na každý právní problém se dá nahlížet z několika různých úhlů. Proto se každý případ snažím objektivně posoudit a nabídnout klientovi výhodné, ale spravedlivé řešení.  

Mluvím anglicky a umím základy ruštiny.

Jsem koncipient zapsaný v seznamu vedeném Českou advokátní komorou pod č. 44122.