Magdaléna Kráľová

Vedoucí tÝmu compliance

Specializace


Studium Právnické fakulty Masarykovy univerzity jsem zakončila s vyznamenáním. Během studia jsem se ráda aktivně zapojovala do fakultního i univerzitního dění a jako dobrovolnice jsem se účastnila mezifakultních studentských vzdělávacích projektů. Úspěšně jsem se zapojila do spotřebitelského Moot Court a v rámci Studentské vědecké a odborné činnosti jsem napsala odbornou práci.

Zároveň jsem během studia pracovala na exekutorském úřadě, právním oddělení univerzity a v advokátní kanceláři.

V naší advokátní kanceláři odpovídám za tým, který je zaměřen na oblast compliance a oblast ochrany osobních údajů. Jsem držitelkou akreditovaného certifikátu Pověřenec ochrany osobních údajů od společnosti Tayllorcox.

Za své silné stránky považuji pečlivost, disciplinovanost a schopnost kritického myšlení. Právnickou profesi nepovažuji za ryze formální, myslím si že ani v právu se kreativitě meze nekladou.

Ve volném čase ráda čtu, mojí srdeční záležitostí jsou knihy z edice Prokletí reportéři vydavatelství Absynt a tematika blízkého východu. Ráda relaxuji v přírodě – především na kole nebo při turistice.

Absolvovala jsem roční jazykový pobyt ve Francii a plynně mluvím francouzsky.

Jsem koncipientka zapsaná v seznamu vedeném Českou advokátní komorou pod č. 45249.