Lukáš Bršlica

Advokátní koncipient

Už jako malý jsem věděl, že se chci jednou věnovat právu. Studium jsem absolvoval na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Během studia jsem své nabyté znalosti doplňoval o praktické zkušenosti z advokacie, zejména v oblasti vymáhání pohledávek.

Do naší advokátní kanceláře jsem nastoupil nejprve na pozici právního praktikanta v týmu collections, kde jsem se věnoval uplatňování postižních a regresních nároků v oblasti pojistného práva. Díky tomu jsem získal přehled především o soudním procesu a exekučním i insolvenčním právu.

Nyní jsem součástí týmu sporných řízení, kde se zaměřuji na oblast řešení pojistných událostí a uplatňování nároků z titulu pojištění. V souvislosti s tím pak chráním zájmy našich klientů ve sporech o náhradu majetkové či nemajetkové újmy.

Jsem advokátní koncipient zapsaný v seznamu vedeném Českou advokátní komorou pod č. 46486.