Lucie Albínyiová

advokátka

Specializace

  • občanské právo
  • pojišťovací právo
  • náhrady majetkové i nemajetkové újmy
  • vymáhání pohledávek

Kdo jsem a co umím

V advokátní kanceláři jsem vykonávala celou svou koncipientskou praxi a v současné době zde působím jako spolupracující advokát.

Během své dosavadní praxe jsem získala bohaté zkušenosti při zastupování klientů v soudních řízeních, a proto se zaměřuji zejména na občanské právo procesní. Klientům poskytuji poradenství v oblasti řešení pojistných událostí, uplatňování nároků z titulu pojištění a následně i zastupování v případných sporech o pojistná plnění, ať již se jedná o náhradu majetkové či nemajetkové újmy. Nabízím také pomoc při vymáhání postižních pohledávek.

Klienti se mohou spolehnout především na můj objektivní přístup k řešení sporů a moji schopnost najít prostor k jednání mezi stranami sporu a navrhnout kompromisní řešení. Snažím se vždy dosáhnout co nejlepšího možného výsledku přičemž využívám svou organizovanost, preciznost a smysl pro pořádek.

Moje úspěchy

Vystudovala jsem Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a absolvovala dlouhodobé zahraniční studijní pobyty v Budapešti a nizozemském Enschede. Praxi jsem získala ve třech advokátních kancelářích, včetně jedné v Maďarsku, a zároveň jsem absolvovala stáže mimo advokacii na exekutorském úřadu a na Nejvyšším soudu.

Mluvím plynule anglicky.

Jsem zapsána do seznamu advokátů vedeného Českou advokátní komorou pod číslem: 18480