Jana Hynčicová

advokátní koncipientka

Specializace

  • závazkové právo
  • náhrada újmy
  • pojistné právo

Kdo jsem a co umím

V advokátní kanceláři pracuji v týmu, který má na starost různorodou soukromoprávní agendu týkající se zejména závazkového práva. Pomáhám se spory o náhradu újmy, zabývám se také pojistným právem a veřejnými zakázkami. Mojí specialitou je občanské právo, především závazky z právních jednání či deliktů. Kolegové se mohou spolehnout na moji snahu dělat svoji práci zodpovědně a pečlivě.

Moje úspěchy

Vystudovala jsem obor Právo na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, svoji diplomovou práci jsem zaměřila na náhradu újmy v medicínskoprávních sporech. Kromě praxe v advokátních kancelářích jsem prošla stáží na okresním soudě, a to na trestním i civilním úseku.

Mluvím plynule anglicky.