Jana Hynčicová

advokátní koncipientka

Specializace

  • náhrada újmy
  • pojistné právo
  • závazkové právo

Kdo jsem a co umím

Jsem členkou právního týmu, který má na starost různorodou soukromoprávní agendu týkající se zejména pojistného práva a náhrady škody. Věnuji se právnímu poradenství při řešení pojistných událostí a z nich vyplývajících nároků, a naše klienty zastupuji ve sporech o vyplacení pojistného plnění. Kromě závazků z právních jednání se věnuji též civilním deliktům, zejména sporům o náhradu majetkové i nemajetkové újmy. Dříve jsem se detailně zabývala postižním právem pojistitelů souvisejícím s pojištěním odpovědnosti z provozu vozidla. Kromě snahy dělat svoji práci zodpovědně a pečlivě je pro mě velmi důležitá kolegialita a týmová spolupráce. 

Moje úspěchy

Vystudovala jsem obor Právo na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, svoji diplomovou práci jsem zaměřila na náhradu újmy v medicínskoprávních sporech. Kromě praxe v advokátních kancelářích jsem prošla stáží na okresním soudě, a to na trestním i civilním úseku.

Mluvím plynule anglicky.