Informace pro osoby v nouzi, do které se dostaly v souvislosti s aktuálním děním na Ukrajině


Naše advokátní kancelář v rámci pro bono právní pomoci pomáhá potřebným v nouzi, do které se dostali v souvislosti s aktuálním děním na Ukrajině.

Ukrajinská jazyková verze je ZDE.

Українська версія ТУТ.


Vzhledem k tomu, že se nám množí dotazy obdobného charakteru,  níže uvádíme odpovědi na nejčastěji pokládané dotazy (FAQ).


Seznam otázek:

 1. Jsem na Ukrajině a chci do České republiky, co mám dělat?
 2. Přijel jsem do České republiky, co mám dělat?
 3. Co jsou to Krajská asistenční centra pomoci (KACPU)?
 4. Jak je to s nahlášením pobytu cizinecké policii?
 5. Nemám ubytování, kde mi pomohou?
 6. Co je to dočasná ochrana, jak si o ni zažádám?
 7. Dostal jsem speciální vízum strpění. Musím znovu žádat o dočasnou ochranu?
 8. Jak je to se zdravotním pojištěním? Kdy mi budou poskytovány zdravotní služby?
 9. Mohu se v České republice nechat zaměstnat?
 10. Můžu žádat o azyl?
 11. Mohu s udělenou dočasnou ochranou cestovat?
 12. Přijel jsem autem, jaké povinnosti se na mě vztahují?
 13. Můžu si v ČR zřídit bankovní účet?
 14. Co je to humanitární dávka a jak si o ni zažádám?
 15. Co mám dělat, když chci v ČR změnit místo svého pobytu?
 16. Užitečné odkazy


1. Jsem na Ukrajině a chci do České republiky, co mám dělat?

Pokuste se dostat na hranice se Slovenskem nebo Polskem, kde čekají dobrovolníci a organizace, které Vám pomůžou dostat se do ČR.

Pro vstup do ČR Vám bude postačovat cestovní pas. Pokud cestujete s dítětem, bude Vám postačovat jeho rodný list nebo cestovní pas.

ČR nepožaduje splnění hygienických požadavků souvisejících se šířením viru covid-19, tj. nepotřebujete covid pas

Pokud máte možnost, kupte si zdravotní pojištění (cestovní pojištění) před vstupem do ČR (lze zřídit online).

Hlavně si ale s sebou vezměte:

 • cestovní pas (ideálně i další osobní doklady),
 • peníze (hotovost),
 • teplé oblečení,
 • vodu,
 • nějaké potraviny,
 • hygienické potřeby,
 • a alespoň příbor.

Pokud nemáte cestovní pas, vezměte si rodný list a další možné osobní doklady (občanský průkaz, řidičský průkaz...).

Počítejte s tím, že na hranicích jsou dlouhé čekací doby (na slovenských hranicích i 8-10 hodin, na polských hranicích je čekací doba ještě delší). Aktuální čekací doby naleznete ZDE (bohužel stránka je jen v českém jazyce).

Určitě si před odjezdem ověřte z více zdrojů aktuální bezpečnostní situaci (zprávy mohou být velice nepřesné)


2. Přijel jsem do České republiky, co mám dělat?

 • Pokud ještě nemáte sjednáno komerční zdravotní pojištění, doporučujeme Vám sjednat si jej (lze sjednat online). (~Zdravotní péči a zdravotnímu pojištění se věnuje otázka č. 8.~)
 • Nahlaste svůj pobyt do 30 dnů na cizinecké policii. (~Nahlášení pobytu a registraci na cizinecké policii se věnuje otázka č. 4.~).
 • Pokud nemáte ubytování, obraťte se na místa, kde Vám jej pomohou sehnat. (~Možnosti získání ubytování se věnuje otázka č. 5.~)
 • Pokud v ČR máte rodinu nebo již máte nějaké zázemí, na bezvízový styk můžete v ČR a Schengenském prostoru pobývat 90 dní během jakéhokoli období 180 dnů.
Vzhledem k tomu, že bezvízový styk je vázán na 90 dní a jedná se o pobyt nevýdělečného charakteru, doporučujeme Vám zažádat si o udělení dočasné ochrany (~Dočasnou ochranou se zabývá otázka č. 6.~)

POZOR! Ode dne 22.3.2022 se již nebudou udělovat pro občany Ukrajiny tzv. speciální víza strpění. V účinnost vstoupil zákon č. 65/2022 Sb. (tzv. lex Ukrajina), kterým se občanům Ukrajiny prchajícícm před ozbrojeným konfliktem z Ukrajiny zavádí dočasná ochrana. 
Pokud již máte uděleno speciální dlouhodobé vízum, budete automaticky převedeni do systému dočasné ochrany. Proto nemusíte nic dalšího vyřizovat nebo speciálně žádat o dočasnou ochranu. V případě potřeby se pouze prokážete původním vízovým štítkem/razítkem.. 
Na základě dočasné ochrany budete automaticky zařazeni do veřejného zdravotního pojištění (tj. následně již komerční cestovní pojištění nebude zapotřebí),  získáte volný přístup na trh práce a ke vzdělávání a můžete čerpat další výhody (např. pomoc při ubytování). 

(~Dočasnou ochranou se zabývá otázka č. 6.~)

Úkony a) nahlášení pobytu na cizinecké policii, b) zažádání o ubytování a c) zažádání o dočasnou ochranu můžete učinit na jednom místě, tj. na Krajském asistenčním centru pomoci Ukrajině (KACPU) (~KACPU se věnuje otázka č. 3.~). Navštívení KACPU je nejvhodnějším a preferovaným místem, kde můžete splnit veškeré své povinnosti.

Úkony a) nahlášení pobytu na cizinecké policii a b) zažádání o dočasnou ochranu můžete rovněž učinit na jednom místě, tj. na Policii České republiky. V takovém případě je však zapotřebí ověřit si předem, zda je dané pracoviště policie na tyto úkony připraveno.


3. Co jsou to Krajská asistenční centra pomoci (KACPU)?

Jde o integrovaná střediska zřízená v krajích České republiky, kde Vás po příjezdu z Ukrajiny do ČR komplexně obslouží, tedy zde naleznete vše na jednom místě. Vyřešíte zde veškerou potřebnou administrativu spojenou s registrací v ČR, získáte zde veškeré informace a poskytnou Vám zde potřebnou pomoc. 

I Ministerstvo vnitra KACPU doporučuje jako preferované místo odbavení

V rámci KACPU 

 • funguje cizinecká policie, tj. lze se zaregistrovat (nahlásit k pobytu),
 • funguje pracoviště Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, tj. lze zde zažádat o obdržet dočasnou ochranu,
 • Vám v případě potřeby pomohou najít ubytování a dopravit Vás na toto místo,
 • jsou rovněž připravena nouzová lůžka na přespání (v případě, že osoby dorazí pozdě/čekají s dětmi apod.), tj. fungují v případě potřeby i jako materiální zázemí,
 • Vám poskytnout rovněž informační, zdravotnickou, sociální, humanitární nebo psychologickou pomoc.

Seznam KACPU míst se základními a kontaktními informacemi naleznete ZDE.


4. Jak je to s nahlášením pobytu cizinecké policii?

Do 30 dnů od příjezdu se musíte zaregistrovat na cizinecké policii.

Nahlásit se můžete

 • na KACPU - preferovaný způsob (~KACPU se věnuje otázka č. 3.~); 
 • na Oddělení pobytu cizinců odboru cizinecké policie (přihlašovací formulář a kontakty na pracoviště cizinecké policie naleznete v přílohách níže).

V hotelu nebo ubytovacím zařízení by Vás na cizinecké policii měl nahlásit ubytovatel, ale ověřte si v takovém případě, že takto skutečně učinil.

Pokud nemáte v České republice rodinu nebo zázemí a nemáte prostředky na ubytování, můžete kontaktovat infolinku Ministerstva vnitra, která Vám pomůže se zorientovat - bezplatná telefonní linka +420 974 801 802 dostupná nonstop.

Je možné se dostavit do Registračního humanitárního střediska Vyšní Lhoty.

 • Jde o středisko určené ukrajinským občanům hledajícím pomoc v ČR. Ukrajinští občané zde setrvají po dobu nezbytných úkonů (registrace, lékařská prohlídka atd.) a poté budou rozvezeni do ubytování po celé České republice
 • Adresa:  Vyšní Lhoty 234, 739 51.
 • Telefon: +420 777 752 582
 • E-mail: vysnilhoty@suz.cz 


5. Nemám ubytování, kde mi pomohou?

Pokud nemáte v České republice rodinu nebo zázemí a nemáte prostředky na ubytování, můžete kontaktovat infolinku Ministerstva vnitra, která Vám pomůže se zorientovat - bezplatná telefonní linka +420 974 801 802 dostupná nonstop.

Ubytování Vám rovněž pomohou zajistit v KACPU - pomohou Vám najít ubytování a dopravit Vás na toto místo. Jsou zde dokonce připravena nouzová lůžka na přespání (v případě, že osoby dorazí pozdě/čekají s dětmi apod.), tj. fungují v případě potřeby i jako materiální zázemí.

Je možné se dostavit do Registračního humanitárního střediska Vyšní Lhoty.

 • Jde o středisko určené ukrajinským občanům hledajícím pomoc v ČR. Ukrajinští občané zde setrvají po dobu nezbytných úkonů (registrace, lékařská prohlídka atd.) a poté budou rozvezeni do ubytování po celé České republice
 • Adresa:  Vyšní Lhoty 234, 739 51.
 • Telefon: +420 777 752 582
 • E-mail: vysnilhoty@suz.cz 


6. Co je to dočasná ochrana, jak si o ni zažádám?

Jedná se o ochranu, která může být poskytnuta:

 • občanům Ukrajiny pobývajícím na Ukrajině před 24.2.2022 a Ukrajinu opustili;
 • občanům Ukrajiny, kteří na území ČR vstoupili oprávněně bez víza nebo na základě krátkodobého víza a k 24.2.2022 na území ČR pobývali stále oprávněně na základě tohoto krátkodobého víza nebo bez víza;
 • osobám bez státní příslušnosti a cizincům, kterým byla na Ukrajině udělena mezinárodní ochrana, a kteří před 24.2.2022 pobývali na Ukrajině a Ukrajinu opustili;
 • rodinným příslušníkům těchto osob, kteří společně s nimi pobývali na Ukrajině před 24.2.2022 a Ukrajinu opustili;
 • za účelem sloučení rodiny případně i dalším osobám.

Na základě dočasné ochrany budete automaticky zařazeni do veřejného zdravotního pojištění (tj. následně již komerční cestovní pojištění nebude zapotřebí),  získáte volný přístup na trh práce a ke vzdělávání a můžete čerpat další výhody (např. pomoc při ubytování). 

Dočasná ochrana se vyřizuje na počkání

O udělení dočasné ochrany požádáte v KACPU (~KACPU se věnuje otázka č. 3.~), případně osobně na pracovišti Ministerstva vnitra (na odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR). Seznam pracovišť i s mimořádnými úředními hodinami si můžete stáhnout v příloze níže.

Zde doložíte:

 • vyplněnou žádost o udělení dočasné ochrany (ke stažení v příloze níže),
 • cestovní pas, pokud jej máte a je platný,
 • ideálně Vaši fotografii (rozměry 45 x 35 mm).

Následně Vám obdržíte na počkání dočasnou ochranu.


7. Dostal jsem speciální vízum strpění. Musím znovu žádat o dočasnou ochranu?

Ode dne 22. 3. 2022 se již nebudou udělovat pro občany Ukrajiny tzv. speciální víza strpění. V účinnost vstoupil zákon č. 65/2022 Sb. (tzv. lex Ukrajina), kterým se občanům Ukrajiny prchajícícm před ozbrojeným konfliktem z Ukrajiny zavádí dočasná ochrana

Pokud již máte uděleno speciální dlouhodobé vízum, budete automaticky převedeni do systému dočasné ochrany. Proto nemusíte nic dalšího vyřizovat nebo speciálně žádat o dočasnou ochranu. V případě potřeby se pouze prokážete původním vízovým štítkem/razítkem.


8. Jak je to se zdravotním pojištěním? Kdy mi budou poskytovány zdravotní služby?

Pokud jste v České republice na bezvízový styk, musíte mít sjednáno komerční cestovní pojištění s pojistným krytím min. 30 000 EUR na celou dobu zamýšleného pobytu.

Po obdržení dočasné ochrany (~viz otázka č. 6~) již nemusíte mít sjednáno komerční cestovní pojištění, neboť budete automaticky zařazeni do veřejného zdravotního pojištění s přístupem ke zdravotní péči v plném rozsahu s tím, že pojistné za Vás odvádí český stát.

Po obdržení dočasné ochrany je zapotřebí nechat si u zdravotní pojišťovny (Všeobecná zdravotní pojišťovna; rovněž lze provést v KACPU) vystavit „Tuzemský průkaz (náhradní formulář) s plnou péčí v ČR“. Tento Vám bude vystaven na základě předložení dočasné ochrany.

Pokud máte komerční cestovní pojištění nebo veřejné zdravotní pojištění, nebo si můžete péči zaplatit sami, můžete navštívit v zásadě kteréhokoli poskytovatele zdravotních služeb.

Pokud ještě nemáte ani komerční cestovní pojištění ani veřejné zdravotní pojištění a potřebujete neodkladnou zdravotní péči, můžete pro poskytnutí neodkladné péče vyhledat nejbližší nemocnici, nejlépe pak v nemocnici státní. Seznam státních nemocnic s kontakty naleznete v příloze níže.

Pro občany Ukrajiny zřídli Ministerstvo zdravotnictví bezplatnou informační telefonní linku +420 226 201 221. Po zavolání rovnou zvolte volbu 8. Linka je dostupná v ukrajinštině.

Další dostupné informace můžete v ukrajinštině nalézt ZDE.


9. Mohu se v České republice nechat zaměstnat?

Pokud již v ČR nějakou dobu žijete a pracujete na základě příslušného povolení, nic se pro Vás nemění.

Pokud jste právě přicestovali z Ukrajiny a chcete si v ČR najít práci, je třeba si vyřídit dočasnou ochranu (viz otázka č. 6 ~). Následně si můžete najít zaměstnání, neboť dočasná ochrana Vám umožňuje volný vstup na český trh práce (můžete být zaměstnáni, aniž by Vám byla vydána zaměstnanecká karta, karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance, modrá karta nebo povolení k zaměstnání) a můžete vstoupit do evidence uchazečů o zaměstnání.

Úřad práce zveřejňuje a pravidelně aktualizuje nabídky práce ZDE

Vaše práva zaměstnance:

 • právo na spravedlivé a rovné zacházení
 • právo na písemnou pracovní smlouvu
 • právo na odměnu za práci
 • právo na stanovenou minimální mzdu (= 16.200 Kč měsíčně při pracovní době v rozsahu 40 hodin týdně)
 • právo na bezpečné pracovní podmínky
 • právo na placení zdravotního a sociálního pojištění zaměstnavatelem
 • právo na placenou dovolenou
 • právo na nemocenskou

Níže si můžete v příloze stáhnout informační letáky Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstvem vypracované Desatero pro občany Ukrajiny pracující v ČR.


10. Můžu žádat o azyl?

Aktuálně řešení Vaší situace formou zažádání o azyl není řešením optimálním. Žádosti o azyl se posuzují individuálně a podle přesně daných a poměrně přísných kritérií. Podání žádosti Vám neposkytuje jistotu, že vám mezinárodní ochrana skutečně bude poskytnuta (aktuálně by se jednalo pouze o nižší formu, tedy o doplňkovou ochranu). Azylové řízení rovněž trvá dosti dlouhou dobu (až 6 měsíců). Rovněž v době půl roku od podání žádosti nemůžete vykonávat práci.

Mnohem rychlejším a efektivnějším způsobem je vyřízení dočasné ochrany (viz dotaz č. 6 ~). Dočasnou ochranu vyřídíte na počkání, jste zařazení do systému veřejného zdravotního pojištění (~ viz dotaz č. 8 ~) a můžete v ČR pracovat (viz dotaz č. 9 ~).

Pokud byste však i přes výše uvedené skutečnosti na podání žádosti o azyl trvali, máte na podání této žádosti plné právo. 

V takovém případě je místně příslušným úřadem pro podání žádosti přijímací středisko Zastávka. Adresa přijímacího střediska: Havířská 514 664 84, Zastávka, Brno – venkov.


11. Mohu s udělenou dočasnou ochranou cestovat?

Pokud Vám byla udělena dočasná ochrana, můžete cestovat v rámci EU, a to na max. 90 dnů. Nemůžete zde však čerpat další práva, která jsou spjata s dočasnou ochranou a která můžete uplatňovat v ČR. Tj. například je možné cestovat do jiné země EU za turistikou, ale pracovat v této zemi nemůžete.


12. Přijel jsem autem, jaké povinnosti se na mě vztahují?

Podle české právní úpravy mohou být na pozemních komunikacích provozována pouze vozidla s uzavřeným pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (tzv. povinné ručení).

Vzhledem k aktuální situaci na Ukrajině se na ukrajinské motoristy pro ukrajinská motorová vozidla vztahuje výjimka v délce 6 měsíců ode dne překročení ukrajinských hranic. Pokud se na Vás uvedená výjimka vztahuje a způsobíte Vaším vozidlem ve stanoveném období škodu, bude tuto škodu hradit Česká kancelář pojistitelů z garančního fondu.

V případě, že se stane nehoda nebo se dostanete do dopravní nouze, zavolejte na telefonní linku +420 251 032 834. Na lince jsou Vám k dispozici ukrajinsky hovořící asistenti. 

Vozidlo s ukrajinskou státní poznávací značkou není možné pojistit. Proto pokud v České republice zůstáváte déle než uvedených 6 měsíců. je zapotřebí přeregistrovat Vaše auto na českou státní poznávací značku a následně auto pojistit u některé z českých pojišťoven.


13. Můžu si v ČR zřídit bankovní účet?

Ano, v ČR si můžete zřídit účet a mnohé banky nabízí tuto službu zdarma Připravte se, že banka po Vás bude vyžadovat Vaši identifikaci, tj. budete potřebovat své osobní doklady. 

Konkrétní požadavky pro zřízení účtu si ověřte u konkrétní banky.


14. Co je to humanitární dávka a jak si o ni zažádám?

Humanitární dávka je formou okamžité pomoci občanům Ukrajiny, kteří do ČR přišli z důvodu války na Ukrajině.

Může Vám být poskytnuta v případě, že Vám byla udělena dočasná ochrana, a to ve výši 5.000 Kč  za kalendářní měsíc, v němž ochrana byla udělena. Jsou-li Vaše příjmové, sociální a majetkové poměry takové, že Vám neumožňují zajištění základních životních potřeb, lze Vám na základě žádosti poskytnout dávku ve výši 5.000 Kč měsíčně opakovaně, a to po dobu dalších 5 kalendářních měsíců.

O dávku si můžete zažádat:

 • elektronicky ZDE
 • nebo osobně na kontaktním pracovišti Úřadu práce (příslušnost dle Vašeho skutečného pobytu; přehled pracovišť naleznete ZDE).

Dávku vyplácí krajské pobočky Úřadu práce a pobočka pro hlavní město Prahu. 

Pokud chcete vyplatit dávku co nejrychleji, doporučujeme Vám mít zřízený účet vedený v české bance (ke zřízení účtu v české bance viz otázka č. 13 ~). 


15. Co mám dělat, když chci v ČR změnit místo svého pobytu?

Pokud chcete změnit místo svého pobytu, musíte tuto změnu nahlásit Ministerstvu vnitra.

Nahlášení provede tak, že vyplníte tiskopis, který si můžete stáhnout níže, a tento zašlete poštou na pracoviště Ministerstva vnitra (odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR). Seznam pracovišť přikládáme v souboru níže.

POZOR! Místo pobytu nelze změnit v KACPU.